honko
   Etusivu      Käytännöt      Järjestyssäännöt
   
   
   
   
  Hongon koulu
  Katkontie 7
  38950 Honkajoki
  puh. 050 5775271


   
   
   

   

  HONGON KOULUN YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


  • Tavoitteet

  Hongon koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on

  • luoda kaikille kouluyhteisön jäsenille turvallinen ja viihtyisä työ- ja oppimisympäristö.

  • taata koulun tavoitteiden saavuttaminen.

  • oppia hyviä käytöstapoja

  • opetella oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, toisten huomioon ottamista ja kunnioittamista.

  Kouluyhteisön jäseninä noudatamme järjestyssääntöjä, lakeja ja asetuksia sekä tilanteisiin erikseen annettuja ohjeita. Omalla hyvällä käyttäytymisellämme edistämme kaikkien viihtyvyyttä, työrauhaa, oppimistuloksia sekä hyvän hengen ja ilmapiirin säilymistä.

  • Mottoja

  Tee toisille niin kuin tahdot itsellesi tehtävän.

  Älä tee toiselle sellaista mitä et toivo itsellesi tehtävän.

  Hyvän hengen Hongossa on kaikkien hyvä olla ja kouluun on kiva tulla.

  Järjestys se olla pitää, puhtaus ja siisteys on puoli ruokaa (ja taas kunta säästää).

  • Yleistä

  Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulun alueella, koulumatkoilla, kuljetuksissa ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ja niihin verrattavissa olevissa tilaisuuksissa.

  Koulun alueeksi luetaan Hongon koulun ja Puukoulun käytössä olevat tilat, piha-alueet sekä kaikki paikat, joissa kulloinkin järjestetään oppitunteja ja koulun toimintaa.

  Kouluajaksi katsotaan kaikki työjärjestyksen mukainen koulutyö sekä muut koulun järjestämät tilaisuudet myös koulun ulkopuolella

  Kaikki Hongon koulussa ja Puukoulussa työskentelevät sekä vapaa-aika- ja harrastustoimintaa koululla ohjaavat aikuiset valvovat ja ohjeistavat näiden järjestyssääntöjen noudattamisessa.

  Jokainen joka havaitsee yhteisiä sääntöjä rikottavan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta koulun henkilökunnalle.

  • Toisten huomioon ottaminen ja hyvä käytös

  Muistamme aina: Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty (katso tarkemmin lopusta).

  Olemme reiluja, rehellisiä, luotettavia ja oikeudenmukaisia toisiamme kohtaan.

  Emme kiusaa, pilkkaa tai ärsytä toisiamme sanoin tai teoin emmekä aiheuta tahallamme toiselle pahaa mieltä.

  Puolustamme ja autamme mielellämme avun tarpeessa olevaa.

  Olemme kohteliaita ja käyttäydymme aina asiallisesti parhaamme mukaan.

  Käytämme kohteliaisuussanoja kuten kiitos, ole hyvä, huomenta, päivää, näkemiin.

  Emme käytä kirosanoja emmekä muutenkaan asiatonta, loukkaavaa tai rumaa kieltä.

  Kun on tarvetta, pyydämme sydämestämme anteeksi siltä, jota vastaan olemme rikkoneet.

  Kunnioitamme toisen omaisuutta emmekä käytä tai ota sitä ilman lupaa.

  Ruokailuun saavumme rauhallisesti omaa vuoroa odottaen. Opetellemme syömään erilaisia ruokia ja otamme kaikkea ainakin vähän (ellei ole terveydellisiä tms. esteitä) ja pyrimme syömään kaikki ottamamme. Ruokaillessa noudatamme hyviä ja kohteliaita ruokailu- ja pöytätapoja. Emme puhu ruoka suussa emmekä lujalla äänellä. Vahingon sattuessa ilmoitamme siitä henkilökunnalle, pyrimme siivoamaan itse jälkemme.

  Emme tupakoi emmekä käytä tai pidä hallussa päihdyttäviä aineita koulussakaan.

  Emme syö koulussa luvatta karamelleja tai purukumeja yms.

  Oppilaiden tulee pitää matkapuhelimensa suljettuina tai äänettöminä kouluaikana ellei toisin sovita.

   

  • Yhteinen omaisuus, siisteys, järjestys ja säästeliäisyys

  Yhteinen omaisuus on kaikkien vastuulla. Käsittelemme sitä huolellisesti ja vastuullisesti.

  Käytämme koulun materiaaleja ja välineitä säästeliäästi ja tuhlaamatta.

  Aiheutuneesta vahingosta ilmoitamme välittömästi koulun henkilökunnalle. Tahallisessa vahingonteossa tekijä on itse korvausvelvollinen.

  Pidämme tilat, kalusteet, laitteet, tavarat, työvälineet ja muun yhteisen omaisuuden järjestyksessä ja hyvässä kunnossa.

  Siivoamme jälkemme ja palautamme käyttämämme tavarat takaisin niille kuuluville paikoilleen.

  Roskat ja jätteet kuuluvat roskakoriin tai muuhun niille tarkoitettuun keräyspaikkaan.

  Sisälle tultaessa kengät, päällysvaatteet ja päähineet riisumme siististi ja järjestykseen omille paikoilleen.

   

  • Turvallisuus

  Kuljemme ja käyttäydymme kouluaikana, koulun tiloissa ja koulualueella rauhallisesti.

  Sisätiloissa emme juokse tai kohella.

  Emme aiheuta toiminnallamme tai käytöksellämme tahallisesti vaaratilanteita itsellemme tai toisille.

  Tapaturman tai muun vahingon sattuessa ilmoitamme siitä välittömästi henkilökunnalle.

  Vältämme leikkejä, joihin voi liittyä tapaturman vaara.

  Emme tuo kouluun luvatta vaarallisia tai koulutyötä häiritseviä tavaroita.

  Emme heittele lumipalloja, kiviä tai muita vaaratilanteita aiheuttavia esineitä.

  Emme pyöräile piha-alueilla.

  Välitunnit vietämme ulkona, ellei toisin sovita esim. sääolojen takia. Pakkasraja on -15oC.

  Koulun piha-alueelta emme poistu kouluaikana ilman lupaa.

   

  • Tuntityöskentely

  Takaamme toisillemme työrauhan, oppilaille rauhan oppia ja opettajalle rauhan opettaa.

  Puhumme yksi kerrallaan omalla vuorollamme ja kuuntelemme toisiamme.

  Teemme tehtävämme tunnollisesti ja parhaan kykymme mukaan. Ilmoitamme opettajalle unohduksista ja tehtävien tekemättä jättämisestä.

  Saavumme tunnille valmistautuneena sekä työvälineet ja muut tarvittavat välineet tai varusteet mukanamme.

  Pidämme omat ja yhteiset välineet ja työtilat järjestyksessä ja siistinä.

  Noudatamme opettajan ohjeita ja yhteisiä sopimuksia.

   

  • Koulumatkat

  Koulumatkoilla ja koulukyydeissä käyttäydymme asiallisesti.

  Olemme koulumatkoilla varovaisia ja noudatamme liikennesääntöjä sekä koulun, kodin ja kuljettajan antamia ohjeita.

  Käytämme pimeällä heijastinta ja pyöräillessä kypärää.

  Menemme koulusta turvallisinta reittiä suoraan kotiin tai sinne mihin huoltajan tai muiden aikuisten kanssa on sovittu.
  Kyydityksiä odottaessamme käyttäydymme siihen osoitetulla alueella rauhallisesti, asiallisesti ja turvallisesti kyyditysten valvojan ja muun henkilökunnan ohjeita noudattaen.

   

  • Muut määräykset

  Niissä asioissa ja tapauksissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan perusopetuslakia ja asetuksia, opetussuunnitelman periaatteita, opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita sekä tervettä järkeä ja harkintaa.

  Kunnan opetussuunnitelmassa on toimintaohjeet

  • kiusaamistapausten selvittämiseen

  • väkivaltatilanteisiin puuttumiseen

  • päihdeongelmaan ja mielenterveyden ongelmiin puuttumiseen

  • poissaoloihin

   
  • Rangaistukset

  Rikkomuksen tapahduttua opettaja pyrkii ensisijaisesti keskustelemalla ojentamaan oppilasta. Ojentamismenettelyssä ja kurinpidollisissa rangaistuksissa noudatetaan perusopetuslakia ja asetusta, opetussuunnitelman toimintaohjeita ja koululla tehtyjä sopimuksia.

   
  • Koulukiusaaminen

  Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamiseen liittyy yleensä voimasuhteiden epätasapaino; kiusattu oppilas on jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Kiusaaminen on usein ryhmäilmiö. Kiusaajaa tukevia rooleja ovat apuri, kannustaja ja hiljainen hyväksyjä.

  Kaikki koulussa tapahtuva aggressiivinen käyttäytyminen ei ole koulukiusaamista.
  On tärkeää erottaa mm. leikinomainen kiusoittelu, härnääminen ja nahinointi varsinaisesta kiusaamisesta.

  Koulukiusaamista on mm:

  • sanallinen kiusaaminen: nimittely, haukkuminen, pilkkaaminen

  • fyysinen kiusaaminen: lyöminen, töniminen, potkiminen

  • epäsuora kiusaaminen: joku jätetään toistuvasti ryhmän ulkopuolelle, puhutaan pahaa selän takana, suhtaudutaan kielteisesti tai yritetään saada toiset välttelemään kiusaamisen kohdetta

  • kännykkä- ja nettikiusaaminen.

  Koulukiusaamisasiassa otetaan yhteys luokanopettajaan, rehtoriin tai oppilashuoltoryhmän edustajaan kiusaamisen selvittämiseksi.
  Koulussa toteutetaan soveltaen KiVa -koulun toimintaperiaatteita kiusaamistilanteissa

   
   
   
   
   


   


  Hongon koulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi