honko
   Etusivu      Käytännöt      Poissaolot
   
   
   
   
  Hongon koulu
  Katkontie 7
  38950 Honkajoki
  puh. 050 5775271


   
   
   

   


  Poissaolot(PoL ja Perusopetuksen ops)

  Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §)

  Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua
  .
  Poissaolon ilmoittamismalli
  Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon ja sen syyn ja arvioidun keston heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna, ennen ensimmäisen tunnin alkua. Samalla huoltaja kertoo poissaolon syyn ja arvioidun keston. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti Wilman kautta, toissijaisesti puhelimitse/tekstiviestillä omalle opettajalle. Soittaa voi myös opettajien huoneen puhelimeen, puh. 050 5775271. Tähän ei tekstiviestejä kuitenkaan tule lähettää.
  Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta, kyseessä on luvaton poissaolo. Tällöin oppilaan oma opettaja ottaa yhteyden kotiin.


  Jos oppilas sairastuu koulussa, hänen on viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai opettajan puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen ja kotimatkan asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi.
  Toimintamalli  poissaoloissa
  Luvallinen pidempi poissaolo (esim. matkat):
  • Huoltaja pyytää vapautusta koulutyöstä ennen poissaoloa Wilman kautta tai sivuiltamme tulostetulla/vapaamuotoisella poissaoloanomuksella.

  • Luvan myöntää luokanopettaja (enintään kolme päivää) tai koulunjohtaja (yli kolme päivää).

  • Oppilas selvittää ennen poissaoloa korvaavat tehtävät.

  • Luvallisen poissaolon jälkeen ei (yleensä) anneta tukiopetusta.

  Sairauspoissaolo:
  • Huoltaja ilmoittaa poissaolosta kouluun mieluiten ennen ensimmäisen tunnin alkua.

  • Oppilas huolehtii mahdollisuuksien mukaan kotitehtävistään.

  • Sairauden jälkeen oppilas selvittää yhdessä opettajien kanssa puutteet oppimisessa.

  • Tarvittaessa käytetään tukiopetusta.

  Runsaasti sairauspoissaoloja:
  • Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, oppilas pyritään ohjaamaan terveystarkastukseen mahdollisen syyn selvittämiseksi.

  • Jos oppilaan terveydentila on normaali, mutta runsaat sairauspoissaolot jatkuvat, asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, johon kutsutaan oppilas ja huoltaja.

  Luvaton poissaolo:
  • Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana.

  • Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan poissaolon syyn selvittämiseksi, samalla sovitaan poissaolotuntien suorittamisesta.

  • Luokanopettaja/koulunjohtaja päättää rangaistuksesta.

  • Jos luvaton poissaolo toistuu, oppilaalle varataan aika kuraattorille.

  •  Jos luvattomat poissaolot jatkuvat edelleen, rehtori tai kuraattori ottaa yhteyttä huoltajaan, oppilas ja/tai huoltaja  kutsutaan oppilashuoltoryhmään kuultaviksi ja ryhdytään lain mukaisiin toimenpiteisiin oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

   
   
   
   
   


   


  Hongon koulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi