honko
   Etusivu      Oppimisen tuki      Tukiopetus
   
   
   
   
  Hongon koulu
  Katkontie 7
  38950 Honkajoki
  puh. 050 5775271


   
   
   

   

  Oppilaalle annetaan tukiopetusta silloin, kun hän on jäänyt tilapäisesti jälkeen opiskelussa tai hänellä havaitaan olevan oppimisvaikeuksia. Tukiopetusta voidaan antaa myös opiskelutaidoissa, joiden merkitys on keskeistä alkuopetusvuosien jälkeen, kun mekaaninen luku- ja kirjoitustaito on saavutettu.
   
  Tukiopetusta antaa luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja huoltajan kanssa sovitulla tavalla ja se on normaalia ns. yleiseen tukeen liittyvää toimintaa.
  Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta myös huoltaja tai oppilas itse.
   
  Huoltajalle tiedotetaan tukiopetuksen antamisesta ja huoltajan kanssa voidaan neuvotella muutoinkin tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista ja koululle annetut resurssit antavat myöten. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.

   
   
   
   
   


   


  Hongon koulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi