Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Käytännöt      Järjestyssäännöt
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Honkajoen yhteiskoulun järjestyssäännöt


Hyväksytty: Sivistyslautakunta 26/6 2007 § 58, tarkistetaan lukuvuosittain

Tavoitteet

Koulurakennuksessamme työskentelee yhteiskoulun lisäksi Honkajoen lukio ja koulussamme käy päivittäin vierailijoita mm. koulun ruokalassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on totuttaa kouluyhteisön jäsenet vastuuseen toiminnastaan ja luoda kaikille kouluyhteisön jäsenille ja vierailijoille viihtyisä, rauhallinen ja turvallinen ympäristö. Siksi jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan hyvien tapojen mukaisesti sekä asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. On itsestään selvää, että koulukiusaaminen missä tahansa muodossa on kielletty!

Yleistä

Honkajoen yhteiskoulun järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, kouluaikaa ja koulunkäyntiin liittyviä tilaisuuksia. Koulun alueena pidetään koulun käytössä olevia tiloja, pihaa sekä kaikkia niitä paikkoja, joissa kulloinkin pidetään oppitunteja.

Myös koulun tiloissa tapahtuvassa koulun ulkopuolisessa toiminnassa tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan, aiheuttamistaan vahingoista sekä ovien lukitsemisesta.

Päivittäinen työskentely

Koulumatkan aikana noudatetaan liikennesääntöjä. Jokainen on vastuussa omasta ja muiden tiellä kulkevien turvallisuudesta, joten liikenteessä pitää toimia harkitsevasti. Polkupyörät, mopot, autot ja traktorit säilytetään niille erikseen ilmoitetulla paikalla.

Koulupäivä aloitetaan aamunavauksella. Koulutunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksen mukaisesti. Oppitunneille tulee saapua ajoissa, tehtävät tehtynä ja mukana tarvittavat opiskeluvälineet (kirjat, muistiinpanovälineet, liikuntavarusteet, …). Oppitunnin alkaessa jäädään tervehtimään seisten.

Oppitunnin aikana on kaikille taattava rauhallinen työympäristö. Puheenvuoro pyydetään viittaamalla. Kännykät ja muut tunnin kulkuun kuulumattomat laitteet eivät ole esillä eikä niitä käytetä oppitunnin aikana; kyseiset laitteet tulee kytkeä äänettömiksi. Syöminen, juominen ja purukumin pureskelu oppitunnin aikana on kielletty.

Koulu on työyhteisö, jossa pukeudutaan asiallisesti sään mukaan sekä hyviä tapoja noudattaen. Koulun sisällä ulkovaatteet säilytetään vaatenaulakoissa ja ulkokengät laitetaan kenkätelineisiin. Hyviin tapoihin kuuluu, että sisällä ei pidetä päähinettä.

Oppitunnin jälkeen jokainen oppilas laittaa pulpettinsa ja tuolinsa paikalleen. Järjestäjä pyyhkii taulun, avaa ikkunan ja tekee opettajan hänelle määräämät tehtävät.

Välitunnilla oppilaat siirtyvät ripeästi ulos. Sisällä välitunnin saa viettää rehtorin päätöksen mukaisesti. Välitunnilla oleskellaan vain koulun pihalla tai urheilukentällä (juoksuratojen rajaamalla alueella). Välituntivalvonta-alueelta poistumiseen tarvitaan rehtorin tai opettajan lupa. Turvallisuuden takia lumipalloja, kiviä yms. ei saa heitellä. Samasta syystä koulun käytävällä ei saa juosta.

Kaikissa koulun tiloissa tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai talonmiehelle.Vahingontekijä on korvausvelvollinen tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Koulun tietoverkkoon ei saa kytkeä omia laitteita.

Nykyisin oppikirjoja kierrätetään ikäluokalta seuraavalle. Siksi kirjoja tulee käsitellä siten, että seuraava käyttäjä saa käyttöönsä kunnollisen oppikirjan. Oppilaan on hankittava turmeltuneen kirjan tilalle uusi. Myös muita koulutarvikkeita on käytettävä tarkoituksenmukaisesti; koulu ei ole velvollinen antamaan uusia tarvikkeita turmeltujen tilalle.

Poissaolot

Opetussuunnitelman mukaisesti poissaolot luokitellaan seuraavasti:
Luvalliseen poissaoloon myöntää huoltajan hakemuksesta luokanvalvoja (enintään kolmeksi päiväksi) tai rehtori. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin etukäteen
Sairaustapauksesta on ilmoitettava koululle, kuten muullekin työpaikalle välittömästi, tällöin kyseessä on sairauspoissaolo.
Kaikki muut poissaolot ovat luvattomia.
Koulu pyrkii puuttumaan poissaoloihin mahdollisimman pikaisesti.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua kotiin terveydenhoitajan (oppilaalta tieto opettajalle), opettajan tai rehtorin luvalla.

Ruokala

Ruokalaan siirrytään rauhallisesti kävellen, samaten jonossa jokainen odottaa vuoroaan rauhallisesti. Ruokalassa käyttäydytään rauhallisesti; kova äänenkäyttö ei sovi keskusteluun sen enempää ruokalassa kuin muuallakaan. Itsestään selvää on, että ruoalla ei leikitä eikä sotketa.

Ruokalasta lähdettäessä siistitään oma paikka ja ruokailuvälineet viedään niille kuuluvaan paikkaan. Jo kestävän kehityksen nojalla on toivottavaa, että kaikki ottavat ruokaa vain tarpeellisen määrän; palautettaviin astioihin ei saa jättää ylimääräistä ruokaa.

Tupakointi ja päihteet

Oppilaiden tupakointi on kielletty koulun alueella sekä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Muut määräykset ja ohjeet

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan koulun opetus­suunnitelmaa, perusopetuslakia ja -asetusta. Jokapäiväisessä koulutyössä noudatetaan jokaisen opettajan tai muuhun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen ohjeita.

 

 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi