Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Oppimisen tuki      Kolmiportainen tuki
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan ns. kolmiportaisen tukimallin periaatteilla.

Yleinen tuki

Yleistä tukea saavat yleensä lähes kaikki oppilaat jossain vaiheessa. Yleistä tukea on mm. opetuksen eriyttäminen, joustavien opetusryhmien käyttö, tukiopetus, tilapäinen erityisopetus, läksyparkki, koulunavustajan käyttö.

Tehostettu tuki

Mikäli yleinen tuki ei riitä, siirytään tehostettuun tukeen. Kaikki yleisen tuen keinot ovat edellen käytössä.
Sen lisäksi tehdään 
yhteistyössä huoltajan kanssa pedagoginen arvio oppilaan tilanteesta sekä henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jotka käsitellään ja hyväksytään oppilashuoltoryhmässa.

Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa määritellään oppimisen ja koulunkäynnin haasteet, vaikeudet ja ongelmakohdat sekä tarvittava tuki ja keinot oppimisen tehostamiseksi. Yleisopetuksen tavoitteet ovat edelleen voimassa, mutta menetelmiä ja konsteja sovelletaan oppilaan tarpeiden mukaan pedagogiseen arvioon perustuen.

Tehostetun tuki on määräaikaista ja tilanne tarkistetaan vähintään lukuvuosittain. Tehostetusta tuesta voidaan palata takaisin yleiseen tukeen tai siirtyä erityiseen tukeen.


Erityinen tuki
 
Mikäli oppilas ei saa apua edes tehostetusta tuesta, siirrytään erityiseen tukeen yhteistyössä huoltajan kanssa.
Tämä voi tulla kyseeseen yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityisen tuen päätöksen tekee sivistyslautakunta (ei-julkisesti) pedagogiseen selvitykseen perustuen. Oppilaalle laaditaan ns hojks eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siinä tavoitteita ja oppisisältöjä yksisöllisestään keskittyen perusainekseen pedagogiseen selvitykseen perustuen.
 
Erityinen tuki on määräaikaista ja tilanne tarkistetaan vähintään lukuvuosittain. Erityisestä tuesta voidaan palata takaisin tehostettuun tukeen ja edelleen yleiseen tukeen.

 
 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi