Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Oppilashuolto      Kouluruokailu
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kouluruokailulla edistetään oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä ohjataan hyviin ruokailutapoihinja monipuolisiin ruokailutottumuksiin.
Kouluruokailusta vastaa ravitsemispäällikkö Kirsi Ylituomi. Kouluruoka valmistetaan Yhteiskoulun keskuskeittiössä, kuljetetaan koululle lämpöastioissa ja tarjoillaan lämpö/kylmävaunuissa. Käytössä on seitsemän viikon. Ruuan jakelusta, tiskauksesta ja siivouksesta vastaavat koulutyöntekijät. Ruoka-aineallergioista toimitetaan lääkärintodistus terveydenhoitajalle ja/tai varataan aika terveydenhoitajan vastaanotolle allergioiden tai erikoisruokavalioiden selvittämiseksi. Näin saadaan asianmukaiset tiedot ruuanvalmistusta varten ravitsemispäällikölle ja keskuskeittiölle.
 

Kouluruokailutiedote

  1. Suomalainen kouluruoka on lakisääteisenä ja maksuttomana ainutkertainen maailmassa; ollut jo yli 60 vuotta. Se perustuu perusopetus- ja lukiolakiin, jossa todetaan, että "Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu täysipainoinen ateria". (Perusopetuslaki 628/1998, 31§).

  1. Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailun ravitsemuksellinen merkitys kansanterveydellisesti oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon tärkeänä ylläpitäjänä on mittava.

  1. Päivittäinen kouluateria on terveellinen, täysipainoinen, vaihtelevan riittävä ja maittava kotiruoan veroinen lounas, jonka tehtävänä ontäydentää kodissa tapahtuvaa ruokailua ja tyydyttää kolmasosa päivän energiantarpeesta.

  1. Keskuskeittiön henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa Porin hankintatoimen ruokalistaan valittujen tuotteiden ja raaka-aineiden pohjalta kuuden (6) viikon kiertävän ruokalistan. Lista tarkistetaan vuosittain ja myös kouluvuoden aikana tehdään tarpeen mukaisia muutoksia.

  2. Lämpimän ruoan pääraaka-aineet vaihtuvat ruokalistalla monipuolisesti. Ruokailijat saavat syödäkseen vaihtelevasti lihaa, kalaa ja kasviksia.

  1. Ateria sisältää normaalisti pääruoan lisäkkeineen, salaatin tai raasteen, leivän, ravintorasvan ja ruokajuoman, joka on maito, piimä tai vesi.

  1. Erityisruokavaliot toteutetaan kouluterveydenhoitajalle toimitetun lääkärin-todistuksen tai kouluterveydenhoitajan kanssa tehdyn ruokavaliosuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö kodin, kouluterveydenhoitajan ja keittiön välillä on erittäin tärkeää.

  1. Ammattitaitoinen henkilökunta, asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, sekä laadullisesti korkeatasoiset elintarvikkeet mahdollistavat hyvän tuloksen.


Ruokahuollosta vastaa Attendo.
Ruokapalveluhenkilöstö vastaa mielellään kouluruokailua koskeviin kysymyksiin.
Ravitsemispäällikkö Pekka Hiedanpää 044 4940025

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi