Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Käytännöt      Läksyparkki
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Läksyjen laiminlyönneissä noudatetaan ns. läksyparkki -järjestelmää, joka toimii seuraavasti:
 
Mikäli oppilas laiminlyö toistuvasti kotitehtäviään tai tekee/kopioi/antaa kopioitavaksi ko. päivän läksyjä välitunnilla, hänelle annetaan ensimmäinen huomautus (keltainen kortti) kotona allekirjoitettavaksi. Opettaja voi myös halutessaan lähettää oppilaan keskusteluun rehtorin kanssa.
 
Kun ko. oppilas saa toisen huomautuksen (punainen kortti), hänet ohjataan kuraattorin vastaanotolle ja kahdeksi viikoksi läksyparkkiin. Läksyparkissa oppilas saa tarpeen mukaan tukea ja apua oppimiseen ja tehtävien tekemiseen. Läksyparkin vastuuhenkilöinä ovat erityisopettaja ja kouluavustaja ja mukana voi olla myös aineenopettaja. Läksyparkki järjestetään 1-2 kertaa viikossa  klo 14.30 - 15.30.
 
Mikäli laiminlyönnit jatkuvat em. toimista huolimatta, asia otetaan esille oppilashuoltoryhmässä, jossa oppilasta ja mahdollisesti myös huoltajaa kuullaan sekä sovitaan yhdessä tarvittavista jatkotoimista.
 
 

 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi