Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Oppilashuolto      Mitä oppilashuolto on
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen tukemalla ja edistämällä oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Oppilashuoltoon kuuluu sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen,
tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.
 
Tarkemmat oppilashuollon periaatteet on ilmaistu  perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja  Honkajoen oppilashuollon käsikirjassa.
 

 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi