Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Oppimisen tuki      Tukiopetus
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oppilaalle annetaan tukiopetusta silloin, kun hän on jäänyt tilapäisesti jälkeen opiskelussa tai hänellä havaitaan olevan oppimisvaikeuksia. Tukiopetusta voidaan antaa myös opiskelutaidoissa, joiden merkitys on keskeistä alkuopetusvuosien jälkeen, kun mekaaninen luku- ja kirjoitustaito on saavutettu.
 
Tukiopetusta antaa aineenopettaja tai erityisopettaja huoltajan kanssa sovitulla tavalla ja se on normaalia ns. yleiseen tukeen liittyvää toimintaa.Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta myös huoltaja tai oppilas itse.
 
Huoltajalle tiedotetaan tukiopetuksen antamisesta ja huoltajan kanssa voidaan neuvotella muutoinkin tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista ja koululle annetut resurssit antavat myöten. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.
 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi